SPILLEREGLER på Himmerland Fodboldgolf :

  1. Ingen fodboldstøvler.
  2. Spillet startes fra tee-stedet mellem de nedgravede mærker.
  3. Spillerrækkefølgen ved første hul er efter alder med yngste først.
  4. Rækkefølgen ved efterfølgende huller er efter sidste huls resultat og vinderen starter.
  5. Under spillet er rækkefølgen efter afstand til hullet med den længste afstand først.
  6. Hvis en anden spillers bold ligger i vejen kan denne fjernes og lægges på plads igen.
  7. Rammes en anden spillers bold kan dennes bold genplaceres.
  8. Flaget må tages op af hullet når man er på greenen.
  9. Der er maksimalt 10 spark pr hul.
  10. Personen med færreste spark vinder.